Video animacija i explaner video

Danas gotovo nema web stranice proizvoda ili usluge koja nema explaner video, odnosno kratki video koji objašnjava kako se i za što koristi proizvod ili usluga. Najbolji saveznik takvih videa je video animacija koja će kroz najvažnije korake i isticanje glavnih poruka u formatu animacije – prezentirati vaš proizvod ili uslugu kupcima.

Video animacija je mini edukacija

U tom slučaju, video animacija se stavlja u službu edukacije. No, to nije nešto što će dizajner nacrtati u nekoliko minuta i što se samo stavi na web stranicu. Ovo su najvažniji koraci izrade video animacije:

  1. Istraživanje

Moraju se jasno definirati i naposlijetku istaknuti glavne poruke koje se žele prenijeti kupcima, odnosno korisnicima za koje je video namijenjen. Ovisno o tome koliko je sam proizvod ili usluga kompleksan, s dizajnerom se dogovara što će se i kako prikazati za korisnika (odnosno što se može izostaviti kako bi animacija bila što jednostavnija).

  1. Copywriting

Copywriter i dizajner kreiraju storyboard. Klijentu se predstavljaju kadrovi u animaciji, vizuali, naracija, likovi i sve ono što će jednom biti animirani video, ali sad izgleda kao strip s osnovnim informacijama.

  1. Animacija

Dizajner/animator slaže sve dogovorene elemente u animaciju, a likovi oživljavaju. Cilj animacije je da bude zanimljiva, atraktivna i jednostavna za korisnika.

  1. Voice over

Gotovo neizostavni dio svake animacije, likovi koji se u njoj pojavljuju dobivaju glas koji se snima u studiju.

  1. Sound design i sound mix

U video animaciju se dodaje snimljeni glas, ali i glasovna podloga. Jako je važno da se klijentu osiguraju sva prava na glazbu koja se upotrebljava u videu i da se sva tri elementa nadopunjavaju.

Tražite li studio koji će za vas izraditi video animaciju? Kontaktirajte nas